Quyết sách phát triển doanh nghiệp tư nhân: Quan trọng là khâu thực hiện

Quyết sách phát triển doanh nghiệp tư nhân: Quan trọng là khâu thực hiện
Theo nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Lưu Bích Hồ, vấn đề phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 5 là sự động viên rất lớn với người dân, doanh nghiệp. Và điều mong đợi hơn cả là từ những quyết sách của Trung ương lần này, sẽ có sự thay đổi mạnh từ khâu tổ chức thực hiện, để chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề đặt ra

Cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề đặt ra
Sau 5 năm thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, môi trường kinh tế vĩ mô Việt Nam đã được duy trì ổn định, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những tồn tại, hạn chế. Ngày 8/11/2016, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Đây là bước tiếp tục hoàn thiện những công việc chưa làm xong trong giai đoạn 2011-2016 và là bước triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về những vấn đề lớn trong nền kinh tế.

Tháng 11: Gần 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Tháng 11: Gần 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới
Ngày 28/11, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, trong tháng 11, cả nước có 9.918 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 87,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn đăng ký so tháng trước.

Phát huy vai trò “nội lực’’ của doanh nghiệp tư nhân

Phát huy vai trò “nội lực’’ của doanh nghiệp tư nhân

Trong bối cảnh hội nhập, việc phát huy vai trò vị thế của từng thành phần kinh tế là mục tiêu hàng đầu của Đảng và Chính phủ. Làm sao để doanh nghiệp tư nhân ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong việc phát huy nội lực của nền kinh tế là một bài toán khó? Để doanh nghiệp tư nhân bứt phá được trong bối cảnh nhiều thách thức như hiện nay thì rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước nhằm tạo ra môi trường pháp lý, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Năm 2015: Cần nâng cao sức đề kháng cho nền kinh tế

Năm 2015: Cần nâng cao sức đề kháng cho nền kinh tế
(Tài chính) Trong năm 2015, dự kiến Việt Nam sẽ ký kết các FTA với nhiều thị trường quan trọng. Bên cạnh đó, Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015. Tất cả các nhân tố đó tạo ra cơ hội và thách thức, đòi hỏi toàn bộ nền kinh tế phải nâng cao sức đề kháng, có phản ứng nhanh, kịp thời và đúng đắn để tận dụng cơ hội, giúp tăng trưởng kinh tế bền vững.