Thương mại nội địa đang giảm tốc

Thương mại nội địa đang giảm tốc
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có mức tăng trưởng nhanh, tuy nhiên tốc độ giai đoạn sau đã chậm lại so với giai đoạn trước.