Cửa hàng tiện lợi: Cạnh tranh khốc liệt

Cửa hàng tiện lợi: Cạnh tranh khốc liệt
Nhỏ gọn, tiện lợi về vị trí, đa dạng hàng hóa, phù hợp với xu thế tiêu dùng của người trẻ… mô hình cửa hàng tiện lợi được đánh giá tiếp tục là hình thức bán lẻ mà doanh nghiệp ưu tiên đầu tư trong năm 2018.