Nhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt Nam

Nhận dạng các cụm liên kết ngành và một số đề xuất chính sách tại Việt Nam
Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao trình độ sản xuất, trong đó hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng lao động. Việc gắn kết phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao với phát triển công nghiệp hỗ trợ được nhìn nhận như một giải pháp tích cực và hiệu quả trong quá trình hội nhập và nỗ lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tuy nhiên, sự gắn kết này nhìn chung còn rất yếu.

Phát triển công nghiệp bền vững: Giảm phụ thuộc vào khai khoáng

Phát triển công nghiệp bền vững: Giảm phụ thuộc vào khai khoáng
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn nhiều mức 6,6% của 2 tháng đầu năm 2016. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu không có bước thay đổi căn bản trong định hướng phát triển, ngành công nghiệp khó đạt được mục tiêu tăng trưởng (chỉ số sản xuất công nghiệp) khoảng 8% trong năm 2017 cũng như phát triển bền vững trong những năm tới.

FTA: Cơ hội cho xuất khẩu giày dép

FTA: Cơ hội cho xuất khẩu giày dép
Việt Nam nằm trong tốp bốn nước sản xuất giày dép lớn nhất thế giới về số lượng, nhưng là nước xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới về giá trị, chỉ sau Trung Quốc. Sản phẩm giày dép của Việt Nam đã xuất khẩu tới trên 50 nước và vùng lãnh thổ.

ADB và SHB ký kết thỏa thuận cung cấp vốn vay thương mại tại Việt Nam

ADB và SHB ký kết thỏa thuận cung cấp vốn vay thương mại tại Việt Nam
Ngày 21/2, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã ký kết Thỏa thuận tín dụng quay vòng (RCA). Theo thỏa thuận này, Chương trình tài trợ thương mại (TFP) của ADB sẽ cung cấp khoản vay trực tiếp trị giá 20 triệu USD cho SHB để tài trợ các giao dịch thương mại trước và sau khi giao hàng.