Đại lý thuế không thể "gánh" hết trách nhiệm cho doanh nghiệp

 Đại lý thuế không thể "gánh" hết trách nhiệm cho doanh nghiệp
(Tài chính) Chia sẻ với phóng viên, Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Tư vấn thuế- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Bùi Ngọc Tuấn cho rằng, trên thực tế hiện nay giữa doanh nghiệp (DN) và đại lý thuế (ĐLT) còn có những khoảng cách nhất định khi DN thường đẩy hết trách nhiệm cho ĐLT trong giao dịch, làm việc với cơ quan Thuế.