Bán nhà qua sàn: Mới dừng ở khẩu hiệu!

Bán nhà qua sàn: 
Mới dừng ở khẩu hiệu!
Trên thực tế, các quy định bắt buộc các DN kinh doanh BĐS phải bán sản phẩm của mình qua sàn đã bị các DN bỏ qua và được “lách” một cách khéo léo.

Kích cầu, dừng hay tiếp?

Kích cầu, dừng hay tiếp?
Trong khi quan điểm dừng kích cầu trước thời hạn, hoặc đúng hạn nhưng không bổ sung thêm biện pháp hỗ trợ vẫn “mơ hồ” khi chứng minh rủi ro vĩ mô, thì phía ủng hộ “kích tiếp” có lý do thuyết phục hơn trên cả phương diện con số và… tâm lý.