Bán nhà qua sàn: Mới dừng ở khẩu hiệu!

Bán nhà qua sàn: 
Mới dừng ở khẩu hiệu!
Trên thực tế, các quy định bắt buộc các DN kinh doanh BĐS phải bán sản phẩm của mình qua sàn đã bị các DN bỏ qua và được “lách” một cách khéo léo.