Bán nhà qua sàn: Mới dừng ở khẩu hiệu!

Bán nhà qua sàn: 
Mới dừng ở khẩu hiệu!
Trên thực tế, các quy định bắt buộc các DN kinh doanh BĐS phải bán sản phẩm của mình qua sàn đã bị các DN bỏ qua và được “lách” một cách khéo léo.

Kích cầu, dừng hay tiếp?

Kích cầu, dừng hay tiếp?
Trong khi quan điểm dừng kích cầu trước thời hạn, hoặc đúng hạn nhưng không bổ sung thêm biện pháp hỗ trợ vẫn “mơ hồ” khi chứng minh rủi ro vĩ mô, thì phía ủng hộ “kích tiếp” có lý do thuyết phục hơn trên cả phương diện con số và… tâm lý.

Không thể là những “trạm dừng chân” !

Không thể là những “trạm dừng chân” !
Ngày 19-3-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2010/NĐ-CP “về việc chuyển đổi các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành công ty TNHH một thành viên và việc tổ chức, quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu” (NĐ 25) thay thế Nghị định số 95/2006/NĐ-CP (NĐ 95). NĐ 25 có hiệu lực thi hành từ 5-5-2010. Từ ngày đó tới 1-7-2010 chỉ còn 55 ngày theo lịch. Trong thời gian đó, sẽ phải chuyển đổi hơn 1.500 DNNN thành công ty TNHH một thành viên, tức là mỗi ngày phải hoàn thành thủ tục chuyển đổi cho ít nhất là 27 doanh nghiệp!