Bảo mật trong thanh toán - chìa khóa dẫn đầu cuộc cách mạng không tiền mặt

Bảo mật trong thanh toán - chìa khóa dẫn đầu cuộc cách mạng không tiền mặt

Tại Hội nghị Thượng đỉnh bảo mật Visa châu Á - Thái Bình Dương (Visa Asia Pacific Security Summit 2018) mới đây, các chuyên gia trong ngành đã cùng thảo luận về tầm quan trọng của vấn đề bảo mật trong thanh toán trước bối cảnh khu vực đã sẵn sàng dẫn đầu cuộc chuyển đổi toàn cầu từ tiền mặt sang thanh toán kỹ thuật số.

Ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp sản xuất lương thực tại Việt Nam

Ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp sản xuất lương thực tại Việt Nam
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu phân tích năng suất nhân tố tổng hợp và các thành phần của sản xuất nông nghiệp. Trong các nghiên cứu định lượng, phương pháp bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) và Phương pháp Biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Analysis – SFA) thường được sử dụng. Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu đánh giá năng suất nông nghiệp nói chung, năng suất sản xuất lương thực nói riêng, tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp DEA với giả thiết các yếu tố đầu vào, đầu ra của sản xuất lương thực là ngẫu nhiên.

Cách tiếp cận tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp

Cách tiếp cận tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp
Hệ thống thông tin kế toán đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận cũng cần phải duy trì một hệ thống thông tin kế toán. Hiện nay, có những cách tiếp cận khác nhau về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, tùy theo từng điều kiện hoàn cảnh và đặc điểm tổ chức các đơn vị. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết để tổng hợp và hệ thống các nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó thảo luận về các cách tiếp cận này.