Kinh tế số cần cuộc chơi bình đẳng

Kinh tế số cần cuộc chơi bình đẳng
Khái niệm kinh tế số luôn gắn liền với hoạt động và phát triển của mạng internet. Sau 20 năm kết nối, internet đã làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực, đời sống ở Việt Nam, từ đó nền kinh tế số, kinh tế internet ra đời.

Tạo cầu bền vững: Yêu cầu cấp thiết đối với thị trường chứng khoán phái sinh

Tạo cầu bền vững: Yêu cầu cấp thiết đối với thị trường chứng khoán phái sinh

Thị trường chứng khoán phái sinh tuy mới triển khai nhưng đã có sự tăng trưởng mạnh cả về hợp đồng, giá trị giao dịch và số lượng tài khoản góp phần hoàn thiện cơ cấu của thị trường chứng khoán, hoàn chỉnh cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam bao gồm thị trường huy động vốn và thị trường phân tán rủi ro.

Giao dịch bitcoin trông đợi khung pháp lý

Giao dịch bitcoin trông đợi khung pháp lý
Năm 2017 khép lại với những dấu ấn về “cơn sốt” bitcoin từng nhiều lần làm chao đảo giới đầu cơ tài chính trên toàn cầu. Giao dịch bitcoin đã và đang tiếp tục có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, thậm chí biến tướng sang nhiều hình thức khác. Đã đến lúc, Việt Nam cần có các quy định pháp luật để quản lý hoạt động này. 

Vietcombank cơ bản hoàn thiện khung quản lý rủi ro theo Basel II

Vietcombank cơ bản hoàn thiện khung quản lý rủi ro theo Basel II
Nằm trong lộ trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông lệ tiên tiến trên thế giới, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt  Nam (Vietcombank) đã phối hợp với Công ty PwC Việt Nam triển khai Dự án Hoàn thiện khung Quản lý rủi ro thị trường theo yêu cầu Basel II. 

Thưa vắng doanh nghiệp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Thưa vắng doanh nghiệp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
Sở hữu trí tuệ (SHTT) nhãn hiệu hàng hóa là một khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất và bảo vệ thương hiệu nhưng thực tế doanh nghiệp (DN) tham gia đăng ký SHTT rất ít và đứng trước nguy cơ mất thương hiệu cho sản phẩm nghiên cứu sáng tạo ra là rất rõ ràng.

Cấp thiết phân tán rủi ro cho thị trường chứng khoán

Cấp thiết phân tán rủi ro cho thị trường chứng khoán
(Tài chính) Sự biến động mạnh của thị trường chứng khoán vừa qua, theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), đang thúc đẩy Uỷ ban chứng khoán khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý cho sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh, giúp phòng ngừa và phân tán rủi ro cho thị trường.

Hướng tới mô hình kế toán thống nhất và minh bạch

Hướng tới mô hình kế toán thống nhất và minh bạch
(Tài chính) Theo Vụ trưởng Vụ Kế toán nhà nước - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vũ Đức Chính, để đáp ứng yêu cầu hội nhập, quy định của các chế độ kế toán và việc tổ chức thực hiện trong lĩnh vực kế toán nhà nước phải được cải cách phù hợp theo các mô hình, thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Nội dung này đã được nêu trong Chiến lược phát triển hệ thống KBNN, theo đó đến năm 2020, KBNN sẽ vận hành chức năng Tổng kế toán nhà nước.