Chấn chỉnh tình trạng trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế

Chấn chỉnh tình trạng trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế

Nhằm trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế, nhiều cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện liên thông dữ liệu hàng ngày; một số bệnh viện tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chỉ gửi dữ liệu đề nghị thanh toán vào cuối tháng, thậm chí gửi dữ liệu thiếu so với thực tế phát sinh… Trước thực tế này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đề ra nhiều biện pháp khắc chế kịp thời.

Quản chặt để không lạm dụng Quỹ Bảo hiểm y tế

Quản chặt để không lạm dụng Quỹ Bảo hiểm y tế
Để giải quyết tình trạng lạm dụng Quỹ Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), một trong những biện pháp mạnh được BHXH Việt Nam đã và đang triển khai là siết chặt quản lý sử dụng Quỹ BHYT theo đúng quy định của Bộ Y tế và cơ quan BHXH Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là một trong nhưng địa phương đi đầu trong siết quy định khám chữa bệnh BHYT.

Thí điểm đổi mới mô hình tổ chức, phương pháp và quy trình giám định BHYT từ tháng 05/2018

Thí điểm đổi mới mô hình tổ chức, phương pháp và quy trình giám định BHYT từ tháng 05/2018

Trên cơ sở nội dung cơ bản đã được xây dựng, Đề án thí điểm tổ chức, phương pháp và quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) dự kiến sẽ được Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai thực hiện từ tháng 5 đến hết tháng 9/2018, tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa. 

BHXH Việt Nam tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra chuyên ngành

BHXH Việt Nam tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra chuyên ngành
Để hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội nói chung, nợ đọng bảo hiểm xã hội nói riêng, việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra đóng bảo hiểm xã hội được ngành Bảo hiểm xã hội chú trọng tăng cường trong năm 2018.

Điểm mặt thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế

Điểm mặt thủ đoạn gian lận bảo hiểm y tế
Từ ngày 01/01/2018, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có quy định các tội danh liên quan đến trục lợi, chiếm đoạt bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Bộ Luật được kỳ vọng sẽ trở thành “công cụ” mạnh để tăng cường thực thi có hiệu quả pháp luật BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, người tham gia BHYT.

Đã có 70,2 triệu người được cấp thẻ BHYT theo mã BHXH

Đã có 70,2 triệu người được cấp thẻ BHYT theo mã BHXH

Hiện nay, toàn quốc còn gần 1 triệu người chưa có mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) và 9 triệu người chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHXH các tỉnh, thành phố cần vào cuộc quyết liệt để sớm hoàn thành công tác này.