Nới lỏng điều kiện về sở hữu sẽ thu hút người nước ngoài mua nhà?

Nới lỏng điều kiện về sở hữu sẽ thu hút người nước ngoài mua nhà?
Tại dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Chính phủ đã xác định sẽ tháo gỡ một số vướng mắc đang hạn chế người nước ngoài tham gia mua nhà tại nước ta, để góp phần giải khối băng bất động sản hiện nay. Song hiện vẫn chưa có đủ điều kiện để khẳng định người nước ngoài sẽ tích cực tham gia mua nhà sau khi những vướng mắc này được tháo gỡ.