Nhận thức và thực tiễn về cơ cấu kinh tế hiện đại trong nền kinh tế tri thức

Nhận thức và thực tiễn về cơ cấu kinh tế hiện đại trong nền kinh tế tri thức
Khi bàn tới vấn đề cơ cấu kinh tế hiện đại, không thể tách rời vấn đề kinh tế tri thức. Ngay trong thời kỳ công nghiệp, vấn đề cơ cấu kinh tế mang tính hiện đại đã được giới khoa học và những nhà quản lý quan tâm. Công nghiệp hóa và sự thay thế công nghệ cũ, lạc hậu bằng công nghệ mới và hiện đại hơn đã được đặt ra. Ngày nay, khi nền kinh tế tri thức đã phát triển mạnh trên phạm vi toàn cầu thì vấn đề xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại càng trở thành vấn đề “nóng” của các quốc gia.

Thu hút FDI: Lạc quan từ đối tác chiến lược

Thu hút FDI: Lạc quan từ đối tác chiến lược
Lũy kế đến ngày 20/12/2016, tổng vốn đầu tư đăng ký của Hàn Quốc vào Việt Nam đạt trên 50,7 tỷ USD (chiếm 17,3% tổng số vốn), với 5.747 dự án đầu tư còn hiệu lực.

Chính sách tài chính và vấn đề phát triển kinh tế vùng

Chính sách tài chính và vấn đề phát triển kinh tế vùng
Ngày 14/12/2016, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi hội thảo “Phát triển kinh tế vùng: Những vấn đề đặt ra về cơ chế chính sách”. Tại buổi hội thảo, vấn đề nổi bật nhất được chuyên gia, các nhà khoa học bàn thảo sôi nổi xoay quanh vấn đề chính sách tài chính và việc phát triển kinh tế vùng.

Điểm sáng giải ngân FDI

Điểm sáng giải ngân FDI
Không nên quá kỳ vọng vào số vốn FDI thu hút thêm nếu muốn dành thị phần cho đầu tư trong nước.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,3% trong quý III/2016

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 1,3% trong quý III/2016
Văn phòng Nội các Nhật hôm nay (8/12) cho biết, nền kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 1,3% trong quý 3 so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều con số tạm tính được đưa ra trước đó là 2,2% và chỉ nhỉnh hơn một nửa so với dự báo trung bình của giới chuyên là 2,4%.