Bàn về bộ chỉ số chất lượng kiểm toán hiện nay

Bàn về bộ chỉ số chất lượng kiểm toán hiện nay

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, phạm vi hoạt động kinh doanh của các đơn vị có lợi ích công chúng đã vượt ra khỏi biên giới một quốc gia, vì vậy việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số chất lượng kiểm toán (AQIs) là những công việc chúng ta bắt buộc phải làm để thực hiện cam kết hội nhập trong hoạt động kiểm toán độc lập theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Mối quan hệ giữa luân chuyển kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán

Mối quan hệ giữa luân chuyển kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán

Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiếm toán là tính độc lập của kiểm toán viên. Nhiều quốc gia đã ban hành các quy định về luân chuyển kiểm toán viên, tuy nhiên, quy định này đã dẫn đến nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà nghiên cứu, quản lý cũng như các hội nghề nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả nghiên cứu này cho thấy, không có mối liên hệ giữa việc luân chuyển kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán tại các công ty niêm yết ở Việt Nam.

Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán đến giá cổ phiếu các công ty niêm yết tại HOSE

Ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán đến giá cổ phiếu các công ty niêm yết tại HOSE

Để xác định chính xác giá cả và khả năng sinh lời của cổ phiếu đòi hỏi các nhà đầu tư cần có kiến thức về chứng khoán và kinh nghiệm trong đầu tư. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán là một trong những kênh cung cấp thông tin quan trọng cho nhà đầu tư. Ở các nước phát triển, thông tin được cung cấp cho thị trường liên tục, do đó ảnh hưởng của ý kiến kiểm toán chỉ xảy ra khi ý kiến kiểm toán bất ngờ được đưa ra. Tuy nhiên, với thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn một số điểm khác biệt nên thị trường ít có khả năng dự đoán ý kiến kiểm toán và ý kiến kiểm toán được mong đợi sẽ mang đến một số giá trị thông tin cho những người sử dụng báo cáo.

Có nên tiếp tục đổi đất lấy hạ tầng?

Có nên tiếp tục đổi đất lấy hạ tầng?
Thời gian vừa qua, các dự án BT “đổi đất lấy hạ tầng” cho thấy nhiều bất cập. Đây mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, trong khi người dân không biết nhiều thông tin về các dự án này. Vậy có nên tiếp tục đổi đất lấy công trình nữa không?