Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng
Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Phát triển kiểm toán môi trường ở Việt Nam

Phát triển kiểm toán môi trường ở Việt Nam
Môi trường và sự phát triển bền vững hiện nay không chỉ là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà đã trở thành vấn đề toàn cầu đang được thế giới đặc biệt quan tâm. Trước các vấn đề bức xúc về môi trường toàn cầu hiện nay, hàng loạt công cụ luật pháp, kinh tế đã được đưa ra nhằm quản lý tốt môi trường, buộc các tổ chức, nhà máy, cơ sở sản xuất phải chấp hành. Trong bối cảnh đó, kiểm toán môi trường ra đời và trở thành công cụ quản lý sắc bén và hiệu quả.

Kế toán – kiểm toán và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Kế toán – kiểm toán và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi môi trường, điều kiện làm việc của ngành Kế toán – kiểm toán. Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến xu hướng, môi trường làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán trong kỷ nguyên số, hướng đi nhằm phát triển tính cạnh tranh của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán. Các giải pháp nhằm cải thiện, chất lượng kế toán – kiểm toán, giúp các cá nhân, tổ chức nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoàn thiện quy trình đánh giá hiệu quả kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại

Hoàn thiện quy trình đánh giá hiệu quả kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại
Trong vài năm trở lại đây, nhu cầu dịch vụ thực hiện các thủ tục trên cơ sở thoả thuận trước (AUP) gia tăng do sức ép về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình thông tin đến từ phía các các tổ chức quốc tế, các quỹ tài trợ cũng như của cá nhân, các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại. Sự thay đổi các quy định pháp lý về những trường hợp được miễn kiểm toán đối với các tổ chức có quy mô nhỏ và vừa ở một vài quốc gia trên thế giới cũng làm cho dịch vụ AUP tăng lên.

Trong quý I/2018 sẽ có 4 doanh nghiệp lớn lên sàn chứng khoán

Trong quý I/2018 sẽ có 4 doanh nghiệp lớn lên sàn chứng khoán
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã cho biết như vậy tại cuộc họp của Ban chỉ đạo về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và phát triển doanh nghiệp năm 2017, ngày 31/1/2018.

Smart Train ký và PwC Việt Nam hợp tác đào tạo áp dụng IFRS

Smart Train ký và PwC Việt Nam hợp tác đào tạo áp dụng IFRS
Việc hợp tác giữa Smart Train và PwC Việt Nam nhằm mục tiêu tạo ra môi trường cho các doanh nghiệp tương tác, chia sẻ thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi chuyên môn đặc biệt trong việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong hoạt động quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp.