Giải đáp chính sách về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Giải đáp chính sách về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
Trả lời ý kiến về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư của Công ty điện lực các tỉnh thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, ngày 2/6/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2386/TCT-DNL với các nội dung giải đáp cụ thể.

98,9% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

98,9% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử
Đó là một trong những kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Thuế được Tổng cục Thuế công bố tại buổi họp giao ban của đơn vị này diễn ra ngày 8/6.
 

481,27 nghìn tỷ đồng thu ngân sách 5 tháng đầu năm

481,27 nghìn tỷ đồng thu ngân sách 5 tháng đầu năm
Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 5/2017 ước đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 481,27 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Gần 100% doanh nghiệp tại Hải Phòng khai thuế điện tử

Gần 100% doanh nghiệp tại Hải Phòng khai thuế điện tử
Ngày 18/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn thực hiện công tác giám sát tại Cục Thuế Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Ngày 18/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Triển khai đề án dịch vụ một cửa điện tử lĩnh vực Thuế

Triển khai đề án dịch vụ một cửa điện tử lĩnh vực Thuế
Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế và quy định của Chính phủ liên quan đến Chính phủ điện tử nói chung và ứng dụng CNTT trong các dịch vụ công của ngành Thuế nói riêng, thời gian qua, Tổng cục Thuế đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT, đặc biệt là ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Giải đáp về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu

Giải đáp về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu

Trả lời Công văn số 167/TCT-TCKT ngày 11/3/2017 của Tổng công ty Viglacera – CTCP về việc kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính tiết kiệm năng lượng. Về vấn đề này, ngày 9/5/2017, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1859/TCT-KK.

Tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tháo gỡ vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 10/4/2017, Tổng cục Thuế nhận được Đơn khiếu nại của Xí nghiệp tư doanh thương mại Bá Thành về việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, ngày 5/5/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 1793/TCT-KK trả lời như sau: