Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh

Theo số liệu điều tra về xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý của ngành Chế biến, chế tạo vừa được Tổng cục Thống kê công bố, đã có 75,4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2018 đã tốt hơn so với quý IV/2017, xu hướng này tiếp tục được duy trì trong quý II/2018.

Diệt hàng giả, cần trao quyền và trách nhiệm cho địa phương

Diệt hàng giả, cần trao quyền và trách nhiệm cho địa phương
Số lượng hàng giả hàng nhái của một thương hiệu đã lên tới hàng chục nghìn sản phẩm. Để sản xuất ra sản lượng ấy, các đối tượng phải có hệ thống nhà xưởng, máy móc lớn. Vậy tại sao lực lượng chức năng ở các địa phương lại không phát hiện ra? 

Doanh nghiệp đang hồi sinh mạnh mẽ

Doanh nghiệp đang hồi sinh mạnh mẽ
Thông tin mới nhất từ Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong gần 9 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp hoạt động trở lại có xu hướng tăng mạnh với 59,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Quan tâm đúng mức rào cản kỹ thuật thương mại

Quan tâm đúng mức rào cản kỹ thuật thương mại
(Tài chính) Rào cản kỹ thuật thương mại (TBT) được nhiều nước sử dụng như công cụ ngầm để bảo hộ mậu dịch và sản xuất nội địa. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp trong nước và các đối tượng chịu tác động khác, dường như chưa quan tâm đúng mức, thiếu kiến thức, thông tin về rào cản kỹ thuật thương mại và thách thức cũng như cơ hội mà rào cản kỹ thuật thương mại mang lại.

Vai trò của tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam

Vai trò của tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam
(Tài chính) Trải qua hơn 25 năm đổi mới với đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Trong những thành tựu quan trọng đó, có phần đóng góp đáng khích lệ của hoạt động tài chính vi mô (TCVM). Gần 3 thập kỷ qua, ngành TCVM đã và đang khẳng định được tầm quan trọng trong việc hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp được tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng một cách thuận tiện và phù hợp. Các tổ chức TCVM đang dần khẳng định vai trò nhất định của mình trong công cuộc xoá đói giảm nghèo. Thực tế đã chứng minh rằng, TCVM là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc và ngày càng lớn mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Đổi mới cơ chế hoạt động đối với tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ

Đổi mới cơ chế hoạt động đối với tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ
(Tài chính) Trong nhiều năm qua, lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam vẫn thực hiện theo cơ chế xin – cho, gây nhiều hạn chế cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thực tế trên, đòi hỏi phải có sự đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ, góp phần đẩy nhanh quá trình sáng tạo và đổi mới công nghệ của đất nước.

BIDV “cởi trói” cho vay đầu tư tài sản cố định

BIDV “cởi trói” cho vay đầu tư tài sản cố định
(Tài chính) Với nhiều cải tiến căn bản, khi sử dụng sản phẩm cho vay đầu tư tài sản cố định (TSCĐ) của BIDV, doanh nghiệp (DN) sẽ được đáp ứng nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư tài sản một cách nhanh chóng, kịp thời theo tiến độ dự án để đầu tư mới, mở rộng hoạt động và tạo đòn bẩy tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh...