Hải quan Bình Dương: Sát cánh cùng doanh nghiệp

Hải quan Bình Dương: Sát cánh cùng doanh nghiệp

“Đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp” luôn được Hải quan Bình Dương xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Điều này được minh chứng qua nhiều hoạt động thiết thực tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và được ghi nhận qua các kết quả cụ thể…

Đề xuất sửa quy định về địa bàn hoạt động của hải quan

Đề xuất sửa quy định về địa bàn hoạt động của hải quan
Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2015/NĐ-CP (Nghị định 01) quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.