Cải cách hành chính và định hướng đặt ra của ngành Ngân hàng

Cải cách hành chính và định hướng đặt ra của ngành Ngân hàng

Nỗ lực cải cách hành chính của ngành Ngân hàng được thể hiện rõ thông qua kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par index) trong vài năm trở lại đây. Năm 2016, Chỉ số Par index của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục dẫn đầu trong số các bộ, ngành. Với 2 năm liên tiếp giữ vị trí thứ nhất đã giúp Ngân hàng Nhà nước nâng tầm quản lý, điều hành hệ thống các tổ chức tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của nền kinh tế.

Những chuyển biến tích cực từ việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP

Những chuyển biến tích cực từ việc triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP

Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (16/5/2016), bộ máy công quyền đã có nhiều chuyển biến về tư tưởng, nhận thức với tinh thần phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi, dẫn đến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong thi hành các thủ tục hành chính, gây tốn kém thời gian và chi phí. Từ thực tiễn triển khai, bài viết đề xuất khuyến nghị nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ trong thời gian tới.

Bộ Tài chính sẽ đề xuất giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính sẽ đề xuất giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Tài chính đề ra tại Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020.

Gỡ vướng quy định về giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Gỡ vướng quy định về giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Ngày 27/4/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-STTTT đình chỉ thực hiện dịch vụ bưu chính tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel với lý do, dịch vụ này chỉ do doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện.