Đề xuất bắt buộc doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy

Đề xuất bắt buộc doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy
Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hiện chủ yếu là các doanh nghiệp tự nguyện tham gia, không có các doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp có rủi ro. Điều này là bởi quy định hiện chưa có chế tài bắt buộc nên các doanh nghiệp không muốn hợp tác với cơ quan chức năng.

Sử dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Sử dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp
Ngành Tài chính đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó đưa vào sử dụng hóa đơn điện tử đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Hiện cả nước có 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó trên 95% đã đăng ký kê khai thuế điện tử qua mạng Internet.

Những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện hóa đơn điện tử

Những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện hóa đơn điện tử
Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang bước vào thời kỳ kinh doanh thương mại điện tử phát triển bùng nổ, hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế và khu vực với tác động sâu sắc của cuộc cách mạng ứng dụng khoa học công nghệ. Trong bối cảnh đó, hóa đơn điện tử được xem như là một phương thức và giải pháp hiệu quả thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Bài viết phân tích về những lợi ích triển khai hóa đơn điện tử và vấn đề cần giải quyết để thúc đẩy thực hiện hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp hào hứng với hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực

Doanh nghiệp hào hứng với hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực
Ngày 23/6/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Việc thí điểm được thực hiện đối với 200 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến hết tháng 12/2016 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thí điểm thông suốt.

Dịch vụ Hoá đơn điện tử: Bước "đột phá" về cải cách thuế

Dịch vụ Hoá đơn điện tử: Bước "đột phá" về cải cách thuế
(Tài chính) Tổng cục Thuế cho biết, từ đầu năm 2014, ngành Thuế sẽ triển khai thí điểm dịch vụ hoá đơn điện tử ở một số ngành trên địa bàn cả nước. Đây được xem là động thái tích cực của cơ quan Thuế trong việc tiếp tục giảm thủ tục hành chính thuế thông qua việc rút gọn các thủ tục đăng ký phát hành, báo cáo tình hình sử dụng, lập bảng kê hóa đơn; ngăn chặn và kiểm soát việc sử dụng hoá đơn giả để trốn thuế.

Gian lận, trốn thuế hay sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

Gian lận, trốn thuế hay sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?
(Tài chính) Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (có hiệu lực thi hành từ ngày 2/3), một số Cục thuế đã có thắc mắc về việc áp dụng văn bản nào khi xử phạt hành vi này do hiện nay có nhiều văn bản có cùng nội dung quy định.

Giảm thủ tục hành chính và ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn giả

Giảm thủ tục hành chính và ngăn chặn việc sử dụng hóa đơn giả
(Tài chính) Từ những kết quả tích cực sau thời gian triển khai thí điểm hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi việc sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm tiết kiệm thời gian, chống tiêu cực và tăng cường hội nhập quốc tế.