[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 10/2017

[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 10/2017
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/10/2017 thu hút 2.070 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 16,3 tỷ USD, tăng 0,4% về số dự án và tăng 32,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.