Quy định về trích và sử dụng nguồn cải cách tiền lương

Quy định về trích và sử dụng nguồn cải cách tiền lương
Đơn vị của ông Hoàng Mai Dũng (Hà Nội) tự chủ toàn phần chi thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ thu phí tham quan di tích lịch sử văn hoá. Ông Dũng hỏi, đơn vị ông có bắt buộc thực hiện trích 40% số thu phí được để lại để thực hiện nguồn cải cách tiền lương không hay chỉ thực hiện khi có sự điều chỉnh tiền lương cơ sở?

Một số lưu ý trong xây dựng lương, thưởng, bảo hiểm năm 2018

Một số lưu ý trong xây dựng lương, thưởng, bảo hiểm năm 2018

“Trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ phải sửa lại, tăng mức tiền đóng các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn cũng như mức tính tiền làm thêm giờ cho người lao động”, Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) lưu ý.

Khánh Hòa: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế

 Khánh Hòa: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế
Việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính thuế giúp doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh tốt, nâng cao năng lực cạnh tranh… tạo nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, đây là việc làm giúp cơ quan thuế nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế, qua đó, nâng cao chất lượng các nguồn thu.

Đề xuất 2 phương án mới về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

Đề xuất 2 phương án mới về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương
Tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất quy định mới về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương.

Khánh Hòa: Cưỡng chế gần 416 tỷ đồng tiền thuế nợ

 Khánh Hòa: Cưỡng chế gần 416 tỷ đồng tiền thuế nợ
Ông Lương Văn Ngà, Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, đơn vị này đã thực hiện cưỡng chế 18 trường hợp còn nợ tiền thuế với số tiền là 415,98 tỷ đồng, đã thu hồi được 65,31 tỷ đồng, đạt 15,7% trên tổng số tiền thực hiện cưỡng chế.