Giá cung ứng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại dưới góc độ pháp luật môi trường

Giá cung ứng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại dưới góc độ pháp luật môi trường
Quản lý chất thải nguy hại là công việc khó khăn, phức tạp. Khi tham gia vào giao dịch này, chủ thể kinh doanh cung ứng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại và chủ thể nguồn chất thải nguy hại luôn quan tâm đến giá dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, bởi giá dịch vụ là cơ sở để các bên tiến hành giao kết hợp đồng chuyển giao trách nhiệm quản lý chất thải. Tuy nhiên, quy định pháp luật điều chỉnh về giá cung ứng dịch vụ quản lý chất thải nguy hại hiện vẫn còn tồn tại nhiều những thiếu sót, bất cập cần điều chỉnh.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cải thiện môi trường kinh doanh

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ cải thiện môi trường kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Sửa Luật để siết chặt quản lý đất đai

Sửa Luật để siết chặt quản lý đất đai
Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã thẳng thắn nhìn nhận nhiều bất cập, hạn chế trong công tác quản lý đất đai, đồng thời nhấn mạnh việc phải sửa Luật Đất đai để giải quyết những bất cập này.