Từ ngày 1/11/2014, xe gắn máy phải nộp phí đường bộ

Từ ngày 1/11/2014, xe gắn máy phải nộp phí đường bộ
(Tài chính) Mức phí đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy điện): Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3 tối đa 100.000 đồng/năm (quy định cũ là từ 50.000 – 100.000 đồng); loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 tối đa 150.000 đồng/ năm (quy định cũ là từ 100.000 – 150.000 đồng).