Canh mua cổ phiếu giảm?

Canh mua cổ phiếu giảm?
(Tài chính) Giới phân tích cho rằng với tâm lý bất ổn của thị trường, sự thận trọng là cần thiết. Nhưng nếu xu hướng thị trường đưa cổ phiếu về mức giá hấp dẫn, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân.