Giá xăng tăng 504 đồng/lít

Giá xăng tăng 504 đồng/lít
Theo công bố của liên bộ Công Thương - Tài chính, giá cả các mặt hàng xăng dầu được phép điều chỉnh từ 15 giờ ngày hôm nay (18/2) sau khi trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn (BOG).

Nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác phân loại hàng hóa

Nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác phân loại hàng hóa
Phòng ngừa và chống thất thu thuế qua khai báo phân loại hàng hóa trở thành một yếu tố quan trọng, đảm bảo chống thất thu cho NSNN và tạo điều kiện lành mạnh hoá môi trường cạnh tranh trên thị trường nội địa… Vì vậy, nâng cao hiệu quả quản lý khai báo giá song song với việc hoàn thiện chính sách về mặt hàng là nhiệm vụ quan trọng mà ngành Hải quan đã và đang triển khai.

Trường hợp có thể không phải kiểm tra hiệu suất năng lượng

Trường hợp có thể không phải kiểm tra hiệu suất năng lượng
Trước vướng mắc của Tổng cục Hải quan trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK là các phương tiện, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất, Tổng cục Năng lượng-Bộ Công Thương cho biết, sẽ đánh giá chuyên môn từng trường hợp cụ thể để xác nhận trường hợp không thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng.

Phân cấp mạnh kiểm tra sau thông quan tại cửa khẩu

Phân cấp mạnh kiểm tra sau thông quan tại cửa khẩu
Từ hiệu quả chống thất thu ngân sách qua công tác kiểm tra sau thông quan ngay tại cửa khẩu, năm 2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện phân cấp mạnh cho các chi cục để thực hiện nghiệp vụ này ngay tại cửa khẩu. 

Mở rộng hợp tác tài chính trong bối cảnh mới

Mở rộng hợp tác tài chính trong bối cảnh mới
Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính đã và đang được triển khai sâu rộng.