Hút vốn từ trái phiếu quốc tế

Hút vốn từ trái phiếu quốc tế
Số vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu gắn với tiền đồng Việt Nam và được giao dịch hoàn toàn bằng đồng USD trên thị trường quốc tế lần đầu (dự kiến 100 triệu USD) sẽ được chuyển đổi thành VND trên thị trường ngoại hối và dùng để triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tiếp sức cho kinh tế hợp tác xã từ chính sách tài chính

Tiếp sức cho kinh tế hợp tác xã từ chính sách tài chính
Sau gần 05 năm triển khai Luật Hợp tác xã (năm 2012), khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã bước đầu đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Để khu vực hợp tác xã tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế, cần có sự ưu đãi về thuế và cơ chế tài chính cho thành phần kinh tế này.

Cải thiện “điểm nghẽn” tổng cầu

 Cải thiện “điểm nghẽn” tổng cầu
Trước thực trạng cầu yếu và tác động tiêu cực của nó, đã có những đề xuất cần kích cầu đầu tư, tiêu dùng. Chính phủ đã đồng tình với việc tăng cầu, nhưng vẫn phải kiên trì với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tái cơ cấu nền kinh tế.