Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công

Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công

Ngày 24/1/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2021: Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ đặt mục tiêu, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; Đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%) đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.

Cần những cam kết cụ thể

Cần những cam kết cụ thể
Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, với nhiều thay đổi quan trọng về phương thức ban hành nghị quyết. Nhiều ĐBQH đánh giá cao bảng nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ngành, địa phương, và mong muốn tinh thần này sẽ được tiếp nối ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Quyết liệt hành động ngay từ ngày đầu tiên

 Quyết liệt hành động ngay từ ngày đầu tiên
Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01, thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, hành động ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

Hình thành những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất

Hình thành những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất
Để đưa Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống, nhiều ý kiến cho rằng, không thể chỉ chú trọng thực hiện mục tiêu về số lượng doanh nghiệp mà phải gắn với chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Theo đó, cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất ngành của quốc gia, thậm chí trên toàn cầu.

Kỳ vọng 2 năm tới, quy mô xuất nhập khẩu sẽ đạt mốc 500 tỷ USD

Kỳ vọng 2 năm tới, quy mô xuất nhập khẩu sẽ đạt mốc 500 tỷ USD

Kể từ thời điểm ghi nhận xuất nhập khẩu chạm mốc 100 tỷ USD (ngày 1/12/2007) đến nay, sau 10 năm, con số này đã tăng gấp 4 lần, đạt mốc 400 tỷ USD. “Đây là kỳ tích, chắc chắn vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới tiếp tục thay đổi, bởi dự tính cả năm 2017 sẽ là 410 tỷ USD”, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhận định tại Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ USD diễn ra chiều ngày 19/12/2017 tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).