Kỳ vọng lớn vào chính sách giảm thuế

Kỳ vọng lớn vào chính sách giảm thuế
(Tài chính) Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay, việc giảm thêm dù chỉ 1 - 2% thuế đối với các doanh nghiệp đang trực tiếp sản xuất kinh doanh rất có ý nghĩa và tác động đáng kể đến hoạt động doanh nghiệp.

Công khai doanh nghiệp có rủi ro về thuế

 Công khai doanh nghiệp có rủi ro về thuế
(Tài chính) Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, đồng thời hạn chế một bộ phận người nộp thuế lợi dụng chiếm đoạt tiền hoàn thuế gây thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố thực hiện công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế và sẽ thực hiện ngay trong tháng 3 này.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế mới

 Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách thuế mới
(Tài chính) Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thuế Hà Nội về việc triển khai tập huấn chính sách thuế mới, vừa qua Chi cục Thuế quận Ba Đình kết hợp với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Thành phố tổ chức 4 hội nghị tập huấn chính sách thuế mới miễn phí cho hơn 2.500 doanh nghiệp đang kê khai thuế, nộp thuế trên địa bàn.

Chi cục Thuế Chiêm Hóa: tăng cường các biện pháp thu ngân sách

Chi cục Thuế Chiêm Hóa: tăng cường các biện pháp thu ngân sách
(Tài chính) Năm 2014, Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa được giao thu ngân sách 30 tỷ đồng, tăng trên 3 tỷ đồng so với năm 2013. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề vì nguồn thu trên địa bàn huyện còn hạn chế, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn; các doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp vừa và nhỏ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản phụ thuộc vào nguồn vốn của nhà nước.