Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Để cán đích số thu nội địa năm 2017 Tỉnh giao là 26.400 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã và đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, ưu tiên hàng đầu cho việc cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Giải đáp về chính sách thu tiền sử dụng đất

Giải đáp về chính sách thu tiền sử dụng đất

Quy định về ưu đãi tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư được thực hiện như thế nào? Có nên bỏ thu “tiền sử dụng đất” một lần khi chuyển mục đích sử dụng đất thay bằng sắc thuế nhà, đất nộp hàng năm không?

Chi cục Hải quan Gia Thụy về đích sớm

Chi cục Hải quan Gia Thụy về đích sớm

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Gia Thụy thuộc Cục Hải quan Hà Nội, tính đến ngày 9/12/2015, lũy kế thu ngân sách của đơn vị đạt 2.228,713 tỷ đồng, bằng 100,9% chỉ tiêu được giao (2.207 tỷ đồng). Như vậy, tính đến thời điểm này, Chi cục Hải quan Gia Thụy là đơn vị đầu tiên của Cục Hải quan TP. Hà Nội về đích sớm.