Nữ đảng viên Kho bạc “giỏi việc nước, đảm việc nhà’’

Nữ đảng viên Kho bạc “giỏi việc nước, đảm việc nhà’’
Trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đóng góp vào thành công chung đó phải kể đến tấm gương không ngừng phấn đấu của nữ đảng viên Phạm Thị Thủy “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Thực trạng và một số kiến nghị

Quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Thực trạng và một số kiến nghị
(Tài chính) Làm thế nào để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh là vấn đề "nóng" từ nghị trường Quốc hội đến đông đảo dư luận trong suốt thời gian qua. Với thực trạng quản lý, sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp hiện nay đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ từ hành lang pháp lý đến công tác quản lý, điều hành và sử dụng nguồn vốn này để đem lại hiệu quả cao nhất.

Mua lại vốn nhà nước tại ngân hàng: Cơ hội của SCIC bị hạn chế?

 Mua lại vốn nhà nước tại ngân hàng: Cơ hội của SCIC bị hạn chế?
(Tài chính) Nghị quyết số 15/NQ-CP và Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg đã tạo ra cơ chế mới nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, qua rà soát những nội dung liên quan đến SCIC tại Quyết định 51, thì vẫn có một số khó khăn, vướng mắc và vấn đề đặt ra cần giải quyết.