Hải quan truy thu hơn 1.700 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan truy thu hơn 1.700 tỷ đồng từ hậu kiểm
Tổng cục Hải quan cho biết, thống kê đến 15/10, lực lượng kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) của ngành đã thực hiện hơn 6.000 cuộc kiểm tra, đạt hơn 126%, ra quyết định truy thu hơn 1.700 tỷ đồng… 

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2016 (từ 1/9 - 15/9/2016) đạt gần 14,17 tỷ USD, giảm 16,2% (tương ứng giảm hơn 2,73 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 8/2016.

Truy thu thuế hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng không khai báo

Truy thu thuế hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng không khai báo
Những trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế sau đó được thay đổi mục đích sử dụng nhưng không thực hiện kê khai tờ khai hải quan theo đúng thời hạn sẽ nằm trong diện truy thu thuế. Đây là yêu cầu từ Tổng cục Hải quan đối với các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trên cả nước.