Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tài chính

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tài chính
Đảng ta khẳng định, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự phát triển của cách mạng nước nhà. Tài chính Việt Nam được hình thành từ ngày lập nước và từng bước trưởng thành, phát triển cùng đất nước. Trải qua 58 năm hình thành và phát triển, tài chính Việt Nam đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Bác, ra sức phấn đấu phục vụ có hiệu quả sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ngành Tài chính: “70 năm gian khó nhưng tự hào”

Ngành Tài chính: “70 năm gian khó nhưng tự hào”
(Tài chính) Trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến kỷ niệm và chào mừng 70 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015), ngày 16/12/2014, tại Tuyên Quang, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến, phỏng vấn làm phim tư liệu lịch sử nhằm tái hiện lại các hoạt động của ngành trong suốt chặng đường 70 năm đầy gian nan vất vả nhưng rất tự hào qua các câu chuyện, hồi ức của các cựu cán bộ ngành Tài chính.

Phát hành sách “Gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền Tài chính Cách mạng Việt Nam”

Phát hành sách “Gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền Tài chính Cách mạng Việt Nam”
(Tài chính) Sau khi tổ chức thành công Tọa đàm Khoa học về những đóng góp của gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô với sự nghiệp Tài chính Cách mạng, trung tuần tháng 10/2013, Bộ Tài chính đã tổ chức xuất bản và phát hành cuốn sách “Gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền tài chính cách mạng Việt Nam”.

Nền tài chính phải phù hợp với lợi ích chính đáng và lâu dài của nhân dân

Nền tài chính phải phù hợp với lợi ích chính đáng và lâu dài của nhân dân
TCTC Online - Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Tài chính (28/08/1945-28/08/2010), Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu bài viết của ông Hoàng Anh, nguyên phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính về những quyết sách tài chính linh hoạt trong từng thời điểm khó khăn và những kinh nghiệm trong công tác vận động tài chính dựa vào sức dân của ngành Tài chính từ những ngày đầu thành lập.