Quyền mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Quyền mua nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

Làn sóng đầu tư vào Việt Nam cùng với các quy định mới của Luật Nhà ở 2014 đã cho phép các cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho họ làm ăn và sinh sống. Các quy định về sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài được quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà.

TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực đưa hàng Việt "phủ sóng" địa bàn

TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực đưa hàng Việt "phủ sóng" địa bàn
(Tài chính) Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng góp phần giải quyết đầu ra cho các DN ở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời củng cố thêm niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh

Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh
(Tài chính) Sáng 11-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Đây là dự thảo Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Thêm hành lang pháp lý cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Thêm hành lang pháp lý cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước
(Tài chính) Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2014, Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (TĐKT, TCTNN) được Chính phủ ban hành ngày 15/7/2014 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quản lý và phù hợp với Luật Doanh nghiệp (DN). Những đạo lý của việc sửa đổi cũng như những quy định mới của Nghị định được phân tích cụ thể trong bài viết.

Tập đoàn kinh tế không còn cơ hội hoạt động "tù mù"

 Tập đoàn kinh tế không còn cơ hội hoạt động "tù mù"
(Tài chính) Những nghi ngại quanh việc có ưu đãi quá nhiều trong phương án cổ phần hóa của Vietnam Airlines hay lời than phiền của giới đầu tư về việc quá khó để tiếp cận thông tin liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ không còn cơ hội tái xuất.

Nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ khi đã có trụ sở mới

 Nghiêm cấm giữ lại trụ sở cũ khi đã có trụ sở mới
(Tài chính) Là yêu cầu trong Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, công sở do Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm khắc phục tình trạng nhiều cơ quan đã được đầu tư xây dựng mới nhưng vẫn giữ lại cơ sở nhà, đất cũ.

Không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà

Không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất tại các chung cư từ chủ đầu tư sang người mua nhà
(Tài chính) Trong thời gian qua đã có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. Trong đó có nhiều ý kiến đề cập vấn đề từ ngày 01/8/2014, người mua chung cư phải nộp tiền sử dụng đất theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC và cho rằng Thông tư này đã chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang khách hàng. Để rộng đường dư luận, ngày 21/7, Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra quan điểm về các vấn đề liên quan theo quy định cụ thể của pháp luật; cụ thể như sau: