Kỳ vọng gì ở tăng trưởng tín dụng 2018

Kỳ vọng gì ở tăng trưởng tín dụng 2018
Khẳng định tăng trưởng trong năm nay sẽ tiếp tục được tín dụng hậu thuẫn, song theo một chuyên gia, tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với sự hấp thụ của nền kinh tế.

Dự án sửa đổi Luật Quản lý thuế đã tiệm cận thông lệ quốc tế

Dự án sửa đổi Luật Quản lý thuế đã tiệm cận thông lệ quốc tế
Tại hội thảo lấy ý kiến về đề cương xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 5/12, nhiều ý kiến đánh giá, dự thảo đã thể hiện tinh thần đổi mới, hướng đến mục tiêu thực hiện chính sách thuế minh bạch, đơn giản và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Luật càng thuận càng phải kiểm soát chặt

Luật càng thuận càng phải kiểm soát chặt
Nếu như khoảng thời gian từ lúc ban hành đến khi có hiệu lực của các luật khác vẫn dao động trên dưới một năm, thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng sẽ có hiệu lực ngay từ 15/1/2018 - tức là chưa đầy 2 tháng kể từ khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua.

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV: Những dấu ấn mới

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV: Những dấu ấn mới
Sau hơn 20 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc cuối cùng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với những dự án luật và Nghị quyết được Quốc hội (QH) thông qua, xem xét bổ sung, chỉnh lý hoặc lần đầu được đưa ra lấy ý kiến; các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Bộ trưởng, trưởng ngành đều cam kết, thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực thực hiện lời hứa, tạo động lực đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, vững bước đến tương lai.