Phiên họp Chính phủ tháng 5/2010: Tiếp tục mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

 Phiên họp Chính phủ tháng 5/2010:
Tiếp tục mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 03/NQ-CP và Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5%.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6: Tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm

 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6:
Tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm
Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6/2010, Chính phủ đặt trọng tâm thực hiện tốt một số giải pháp quan trọng như: kiểm soát chi phí kinh doanh, giá thành; bảo đảm tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán, tổng dư nợ tín dụng; không để nhập siêu vượt quá 20%; đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt; triển khai xây dựng nông thôn mới...

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2010: Tập trung bình ổn giá cả, thị trường 2 tháng cuối năm

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2010:
Tập trung bình ổn giá cả, thị trường 2 tháng cuối năm
Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2010 vừa được Chính phủ ban hành hôm nay, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2010 của các Bộ, ngành, địa phương sẽ phải hướng vào trọng tâm các việc như: đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế lạm phát, nhập siêu phải thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch; bảo đảm cung-cầu hàng hóa, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối...