Chuyển biến tích cực trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Chuyển biến tích cực trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Với việc chủ động xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa 2015-2020, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước nắm chắc tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; phát huy được ưu điểm, phát hiện được những hạn chế thiếu sót, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Rà soát kỹ chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Rà soát kỹ chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật
Rà soát lại các chương trình, đề án đồng thời có sự đổi mới mạnh mẽ về cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật là ý kiến của nhiều chuyên gia xung quanh dự thảo Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ giai đoạn 2017-2021; Đề án đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân

Chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân
Kể từ ngày 01/02/2017, những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được hưởng chế độ bồi dưỡng theo Thông tư số 320/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/12/2016.

Làm công tác tiếp dân, trường hợp nào được chế độ?

Làm công tác tiếp dân, trường hợp nào được chế độ?
Người được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm việc tại Ban Tiếp công dân tại tỉnh, thành phố cóđược hưởng chế độ bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân?