Hiệu quả khi triển khai Luật Thanh tra của cơ quan Thuế

Hiệu quả khi triển khai Luật Thanh tra của cơ quan Thuế
Trong 6 năm thực hiện Luật Thanh tra (từ tháng 7/2011 đến hết tháng 6/2017), ngành Thuế đã triển khai 49.200 cuộc thanh tra. Tổng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra hành chính là 245,34 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 259,31 tỷ đồng; tổng số tiền đã thu là 251 tỷ đồng.

Chế độ tài chính với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Chế độ tài chính với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Ngày 07/08/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

Nâng cao hiệu quả tham gia tố tụng tại Tòa

Nâng cao hiệu quả tham gia tố tụng tại Tòa
 Nhằm đưa công tác xử lý tố tụng hành chính tại Tòa đi vào thực chất và đạt hiệu quả khi thực hiện trong thực tế, Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 2587/QĐ-TCHQ ban hành Bản hướng dẫn nội bộ về trình tự, thủ tục, tham gia tố tụng hành chính tại Tòa án của cơ quan Hải quan.