Số hóa trong quản lý nguồn vốn giúp doanh nghiệp tránh rủi ro

Số hóa trong quản lý nguồn vốn giúp doanh nghiệp tránh rủi ro
Kết quả khảo sát cho thấy, 59% các chuyên viên quản lý nguồn vốn cho rằng số hóa được kỳ vọng có tác động đáng kể lên chiến lược quản lý rủi ro trong 3 năm tới và 57% cho rằng số hóa là lĩnh vực họ mong muốn trang bị cho bộ phận của họ nhằm nâng cao năng lực.

Mở rộng tín dụng theo hướng nào?

Mở rộng tín dụng theo hướng nào?
(Tài chính) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đề xuất một chương trình tín dụng thí điểm dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Việc triển khai chương trình tín dụng này đang tạo ra nhiều kỳ vọng về tác động lan tỏa từ khu vực nông nghiệp, nông thôn đến toàn bộ nền kinh tế.