Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa khâu nhập khẩu

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa khâu nhập khẩu

Vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu quan tâm và có nhiều vướng mắc cần giải đáp gửi đến Tổng cục Hải quan. Ngày 15/12/2017, Cục Thuế xuất nhập khẩu Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 5210/TXNK-CST hướng dẫn cụ thể về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa khâu nhập khẩu.

Sửa đổi, bổ sung mới về hoàn thuế giá trị gia tăng

Sửa đổi, bổ sung mới về hoàn thuế giá trị gia tăng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Lào Cai: Thu trên 56 tỷ đồng tiền thuế qua ủy nhiệm thu

Lào Cai: Thu trên 56 tỷ đồng tiền thuế qua ủy nhiệm thu
Sáng 2/11, Cục Thuế Lào Cai và Bưu điện tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết một năm thí điểm ủy nhiệm thu thuế của các cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán. Tính đến 30/9/2017, Bưu điện Lào Cai đã thực hiện thu đạt trên 56 tỷ đồng tiền thuế.