Bất động sản hưởng lợi từ dòng vốn quốc tế

Bất động sản hưởng lợi từ dòng vốn quốc tế
Chỉ tính riêng trong năm 2015, Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc (CIC) đã “bơm” hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào các bất động sản nước ngoài, bao gồm cả việc hợp tác với AEW Châu Âu để mua lại 10 trung tâm mua sắm trên khắp nước Pháp và Bỉ trị giá 1,35 tỷ USD.

SBT sẽ có biến động lớn về nhân sự

SBT sẽ có biến động lớn về nhân sự
Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015-2016 mà CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) vừa công bố cuối tuần qua, năm tài chính từ ngày 1/7/2015 đến 30/6/2016, Công ty đặt kế hoạch tiêu thụ 204.650 tấn đường, với tổng doanh thu 3.306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng.