Mục tiêu cải cách thuế hoàn toàn có thể thực hiện được

Mục tiêu cải cách thuế hoàn toàn có thể thực hiện được
“WB rất hoan nghênh chương trình cải cách thuế đầy tham vọng của Chính phủ. Với đầy đủ cam kết và quyết tâm hiện nay, các mục tiêu cải cách hành chính về thuế theo Nghị quyết 19/2017 hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng đòi hỏi Chính phủ phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa”.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Trong những năm qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Nhận thức và thói quen của người dân, doanh nghiệp về thanh toán không dùng tiền mặt có sự cải thiện tích cực. Tuy nhiên, theo xu thế phát triển của thị trường tài chính toàn diện, Việt Nam cần có những giải pháp căn cơ để tạo lập hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển trong bối cảnh mới.

Ngân hàng ngoại tràn ra thị trường

Ngân hàng ngoại tràn ra thị trường
Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam đang tiếp cận doanh nghiệp qua các dịch vụ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán xuất nhập khẩu.