Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp năm 2014

Những lưu ý thuế cho doanh nghiệp năm 2014
(Tài chính) Năm 2014 có rất nhiều các qui định mới về pháp luật liên quan đến hoạt động kế toán, thuế của doanh nghiệp (DN). Sau đây là một số lưu ý về pháp luật thuế đối với các DN trong năm 2014.

Thanh toán bằng tiền mặt giảm mạnh

Thanh toán bằng tiền mặt giảm mạnh
(Tài chính) Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tỷ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán có xu hướng ngày càng giảm dần từ 20,3% (năm 2004) xuống 14% (năm 2010) và đến nay tỷ lệ này vào khoảng 12%.

Thanh toán bằng tiền mặt: Ẩn chứa nhiều rủi ro

 Thanh toán bằng tiền mặt: Ẩn chứa nhiều rủi ro
Dù dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được đánh giá là có tác dụng ngăn ngừa tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền, tiền giả… nhưng cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt rất khó cho phần lớn người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo đang "đánh đố” người dân. Trao đổi về vấn đề này, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, Nghị định cần phải tính toán đến các đối tượng, các khu vực cụ thể.