Hàng triệu trang web bị xoá khỏi Internet

Hàng triệu trang web bị xoá khỏi Internet
Google đã xóa bỏ hàng triệu trang web trên kết quả tìm kiếm của mình trong thời gian qua. Đây là những trang web bất hợp pháp hoặc vi phạm bản quyền trên Internet.

Bàn về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ ô tô

Bàn về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ ô tô
Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực đang là thách thức lớn, nhất là đối với lĩnh vực công nghệ ô tô. Khảo sát thực tế đào tạo nghề công nghệ ô tô tại Trung tâm ô tô công nghệ cao cho thấy, cần phải có những giải pháp căn bản đáp ứng kịp thời nhu cầu hiện nay và trong tương lai của thị trường.

Hơn 72 nghìn tấn gạo đến với 540 nghìn học sinh nghèo cả nước

Hơn 72 nghìn tấn gạo đến với 540 nghìn học sinh nghèo cả nước
Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong 3 năm học vừa qua (từ năm 2013 đến năm 2016) Chính phủ đã hỗ trợ trên 196.000 tấn gạo Dự trữ Quốc gia (DTQG) cho hơn 500.000 lượt học sinh mỗi năm của 49 tỉnh thành phố trong cả nước.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thông tin về Đề án quy hoạch báo chí

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thông tin về Đề án quy hoạch báo chí
(Taichinh) - “Đây là một quy hoạch rất nhạy cảm, phức tạp, liên quan, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan báo chí trong cả nước” – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã thông tin như vậy về Đề án quy hoạch báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015, diễn ra chiều 25/4/2015.

Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(Tài chính) Triển khai các chính sách của Chính phủ về đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, thời gian qua các Bộ, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã tập trung rà soát, điều chỉnh phương án sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Trong 10 tháng đầu năm 2014, trong tổng số 432 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa 2 năm 2014 - 2015, có 75 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Hải quan Bình Dương: Triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hải quan

Hải quan Bình Dương: Triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hải quan
(Tài chính) Chỉ số cải cách hành chính của Bình Dương từ vị trí thứ 11 cả nước (năm 2012) đã vươn lên vị trí thứ 3 (năm 2013) thể hiện sự nỗ lực của Bình Dương về thực hiện cải cách hành chính, trong đó, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan Bình Dương góp phần không nhỏ trong kết quả này.