Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước
Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao
Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hải quan Quảng Ninh thí điểm 46 dịch vụ công trực tuyến

Hải quan Quảng Ninh thí điểm 46 dịch vụ công trực tuyến
Kể từ 1/1/2017, Hải quan Quảng Ninh sẽ chính thức triển khai thí điểm 46 thủ tục hành chính mức độ 3 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, có 11 thủ tục thực hiện tại cấp cục và 24 thủ tục tại cấp chi cục.

Phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí cầu Bến Thủy, Quốc lộ 1

Phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí cầu Bến Thủy, Quốc lộ 1
Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 255/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1.

Phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5

Phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5
Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 254/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.