Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau thực hiện cổ phần hóa

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước sau thực hiện cổ phần hóa
Được hình thành chủ yếu trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, doanh nghiệp nhà nước là nền tảng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của xã hội. Trong công cuộc đổi mới, hệ thống doanh nghiệp nhà nước vừa được mở rộng phát triển, vừa được đổi mới sắp xếp, từng bước chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một giải pháp quan trọng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và cho đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần đã cải thiện mạnh mẽ là minh chứng cho chủ trương đúng đắn này.

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc

Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc
Giá vàng thế giới trong 1 tuần qua biến động rất mạnh, tạo ra một cú sốc trên thị trường tài chính thế giới sau chiến thắng của ông Donald Trump.

4 điểm nhấn kinh tế - tài chính Việt Nam tuần từ 22-27/8/2016

4 điểm nhấn kinh tế - tài chính Việt Nam tuần từ 22-27/8/2016
Việt Nam xếp đầu danh sách 14 nước thu hút FDI, VN-Index đã tăng 13,8%, mức cao nhất trong 8 năm qua, thương mại điện tử sẽ tăng trưởng mạnh giai đoạn 2016-2020, lượng du khách vào Việt Nam tăng 25%... là những điểm nhấn tài chính - kinh tế Việt Nam tuần từ 22-27/8/2016.

Vấn đề giám sát rủi ro của cơ quan quản lý nhà nước đối với các công ty chứng khoán

Vấn đề giám sát rủi ro của cơ quan quản lý nhà nước đối với các công ty chứng khoán
Hoạt động của công ty chứng khoán đối mặt với nhiều rủi ro nên thường chịu sự quản lý và giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước thông qua việc ban hành các quy định pháp luật, thanh tra và xử lý những vi phạm... Thời gian qua, nhiều công ty chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, chấm dứt hoạt động hoặc phải giải thể do không tuân thủ các quy định của Nhà nước.