Lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

Lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương
Ngày 23/03/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2017/NĐ-CP quy định về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Nhiều thuận lợi từ mô hình kế toán nội bộ tập trung

 Nhiều thuận lợi từ mô hình kế toán nội bộ tập trung
Mô hình kế toán nội bộ tập trung được triển khai tại Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đến nay đã được một năm, đem lại nhiều thuận lợi trong xử lý công việc cũng như hiệu quả về nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian.