Thiết bị trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

Thiết bị trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Trong đó, sửa đổi bổ sung một số vấn đề liên quan đến thiết bị trò chơi điện tử có thưởng dành cho đối tượng này.

Khuyến khích người nộp thuế tích cực sử dụng dịch vụ công điện tử

Khuyến khích người nộp thuế tích cực sử dụng dịch vụ công điện tử
Để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện Chính phủ điện tử, đối với ngành Thuế cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều ban, ngành và cần có cơ chế khuyến khích ưu đãi người nộp thuế khi sử dụng các dịch vụ công điện tử

Hải quan Quảng Ninh thí điểm 46 dịch vụ công trực tuyến

Hải quan Quảng Ninh thí điểm 46 dịch vụ công trực tuyến
Kể từ 1/1/2017, Hải quan Quảng Ninh sẽ chính thức triển khai thí điểm 46 thủ tục hành chính mức độ 3 trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, có 11 thủ tục thực hiện tại cấp cục và 24 thủ tục tại cấp chi cục.

Chỉ thông quan ô tô nhập khẩu khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành

Chỉ thông quan ô tô nhập khẩu khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành
Cơ quan Hải quan chỉ quyết định thông quan sau khi có kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; DN chịu trách nhiệm bảo quản nguyên trạng hàng hóa trong thời gian đưa về địa điểm kiểm tra và chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan Đăng kiểm.