Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực
Để đạt được mục tiêu hoàn thành 65% số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai nhiều phần mềm giải quyết các dịch vụ công. Đồng thời, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực.

Bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính ngành Dự trữ

Bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính ngành Dự trữ

Nhận thức kết quả cải cách hành chính năm 2018 sẽ có ý nghĩa bản lề đối với cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, ngay từ đầu năm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động rà soát tất cả các mặt công tác nhằm đơn giản, minh bạch các quy trình, tạo chuyển biến tích cực trong Tổng cục.

Một số giải pháp tăng cường công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế TP. Hà Nội

Một số giải pháp tăng cường công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế TP. Hà Nội
Sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp đã và đang ngày càng đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Cùng với nỗ lực cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, đối tượng nộp thuế đã lợi dụng chính sách thông thoáng, hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện các hành vi gian lận, khai thiếu thuế, trốn thuế. Tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng với hành vi ngày càng tinh vi, phức tạp. Do đó, việc tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu thuế là vấn đề với Cục Thuế TP. Hà Nội nói riêng.

Kho bạc nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý chi Ngân sách nhà nước

Kho bạc nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý chi Ngân sách nhà nước
Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 đặt ra mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy… Thực hiện mục tiêu này, trong công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã đẩy mạnh cải cách, đổi mới với nhiều nội dung theo định hướng Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020.

Cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Vì lợi ích chung

Cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính: Vì lợi ích chung
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong năm 2018 được giao cụ thể cho từng bộ, ngành, cho thấy quyết tâm cao của Chính phủ trong triển khai Nghị quyết của Quốc hội, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Qua đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.