Ai định danh cho hàng hóa kiểm tra chuyên ngành?

Ai định danh cho hàng hóa kiểm tra chuyên ngành?
(Tài chính) Trong công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên ngành, các bộ, ngành ban hành nhiều văn bản quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng không hiếm các văn bản không được ban hành kèm theo mã số HS hoặc định danh không rõ ràng. Thực tế này đang gây nhiều khó khăn cho cơ quan Hải quan cũng như doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
(Tài chính) Những kết quả đạt được trong kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp thời gian qua tại Tổng cục Hải quan phần nào đã cho thấy sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng cơ quan Tổng cục trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tại Chi bộ Ban Cải cách Hiện đại hóa Hải quan, các giải pháp cụ thể cũng đã được tiến hành để đóng góp vào những thành công chung đó.

Nhiều vướng mắc trước giờ triển khai thông quan tự động

Nhiều vướng mắc trước giờ triển khai thông quan tự động
(Tài chính) Ngày 24/4/2014, Trung tâm xúc tiến Thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và hải quan với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp Xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tại hội nghị này, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) sẽ được triển khai chính thức tại TP. Hồ Chí Minh từ giữa tháng 5/2014.