Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Trên cơ sở đồng thuận của các thành viên Chính phủ, ngày 13/6/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6102/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình 48/TTr-BTC, giao Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét ban hành vào quý III/2017.

[Infographic] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 14/6/2017

[Infographic] Huy động trái phiếu Chính phủ ngày 14/6/2017

Ngày 14/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

6.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

6.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

Ngày 14/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 7 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Điểm tin kinh tế - tài chính quốc tế tuần từ 05-09/06/2017

Điểm tin kinh tế - tài chính quốc tế tuần từ 05-09/06/2017

Tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2017 và 2018 đạt lần lượt 2,7% và 2,9%, nền kinh tế Hoa Kỳ tạo thêm được 138 nghìn việc làm mới, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 5, tăng thêm 24 tỷ USD lên 3,054 nghìn tỷ USD ... là những thông tin kinh tế- tài chính quốc tế nổi bật trong tuần vừa qua (05-09/06/2017).