5 tháng cuối năm: Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách 119.000 tỷ đồng

5 tháng cuối năm: Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách 119.000 tỷ đồng
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Tài chính, qua 7 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã nỗ lực đạt được kết quả khá toàn diện. Tính đến hết tháng 7, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đạt 165.646 tỷ đồng.

Tăng cường giám sát thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn

Tăng cường giám sát thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp quy mô lớn
Ngày 21/04/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ban hành Quyết định số 261/QĐ-BĐMDN của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, về Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp năm 2017.

Nhiệm vụ lớn - Quyết tâm cao

Nhiệm vụ lớn - Quyết tâm cao
Trong tháng 12/2015, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành các thông tư, văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Ngành, và, thực hiện triệt để chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong khai thác nguồn thu, cổ phần hóa, cải cách hành chính, ổn định thị trường giá cả và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

Hoàn thành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm

Hoàn thành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.

6 nhiệm vụ cơ bản, 10 giải pháp trọng tâm

6 nhiệm vụ cơ bản, 10 giải pháp trọng tâm
(Tài chính) Để tăng cường công tác chống thất thu, đảm bảo hoàn thành dự toán pháp lệnh và tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan đã đề ra 6 nhiệm vụ cơ bản và 10 giải pháp trọng tâm phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm.