Môi trường giao dịch điện tử: An toàn cho thị trường chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư

Môi trường giao dịch điện tử: An toàn cho thị trường chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư
Với nhiều điểm mới tiến bộ, chặt chẽ hơn và hướng tới thông lệ quốc tế, Thông tư số 134/2017/TT-BTC được kỳ vọng sẽ góp phần giúp cơ quan quản lý thị trường nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát hoạt động giao dịch điện tử (GDĐT) trên thị trường chứng khoán (TTCK).