Chỉ số hiệu suất và mức độ phụ thuộc trợ cấp của tổ chức tài chính vi mô

Chỉ số hiệu suất và mức độ phụ thuộc trợ cấp của tổ chức tài chính vi mô
Nghiên cứu này đánh giá mức độ tự vững về tài chính của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam thông qua việc tính toán và phân tích chỉ số về hiệu suất và mức độ phụ thuộc trợ cấp tại 2 tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu cho nhóm tổ chức tài chính vĩ mô chính thức và phi chính thức của Việt Nam. Số liệu sử dụng trong quá trình tính toán được thu thập từ kho dữ liệu Mix Market, ngân hàng dữ liệu điện tử của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và báo cáo thường niên của Tổ chức tài chính vi mô TNHH Quỹ Tình Thương - TYM và Quỹ Hỗ Trợ vốn cho người nghèo - CEP trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2015.

Kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường

Kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Thuế bảo vệ môi trường
Chính sách thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 (Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 15/11/2010) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Luật Thuế bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoàn thiện chính sách tài chính về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững và hội nhập quốc tế... yêu cầu đặt ra cần phải tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách
Tại Nghị quyết số 61/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2017, Chính phủ yêu cầu, Bộ Tài chính siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại ngân sách, xử lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Bảo Việt lọt vào Top 18 Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới

Bảo Việt lọt vào Top 18 Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới
Tập đoàn Bảo Việt vừa được vinh danh trong Top 18 Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới theo sự bình chọn của Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (LACP) và là “Tập đoàn Tài chính Quản trị doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam theo sự bình chọn của Tạp chí Capital Financial International.

Hệ thống TABMIS: Công cụ quản lý ngân sách nhà nước hữu hiệu

Hệ thống TABMIS: Công cụ quản lý ngân sách nhà nước hữu hiệu

Sau 5 năm triển khai và vận hành chính thức trên toàn quốc (từ năm 2012) đến nay, Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) ngày càng khẳng định được vai trò của kế toán ngân sách nhà nước và tầm quan trọng của công tác tham mưu đối với các cấp lãnh đạo trong quản lý ngân sách nhà nước.

Hỗ trợ nộp bảo hiểm đối với đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số

Hỗ trợ nộp bảo hiểm đối với đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số

Ngân sách nhà nước hỗ trợ nộp bảo hiểm thay cho các đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số với mức hỗ trợ tối đa 05 năm đối với một người lao động. Đó là một trong những nội dung nổi bật của Thông tư số 58/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 13/6/2017 về việc hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Tổng cục Thuế: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thu

Tổng cục Thuế: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thu
Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Bộ Tài chính sáng 5/7, ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế sẽ quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước đã giao.

Dấu ấn trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính lĩnh vực tài chính

Dấu ấn trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính lĩnh vực tài chính
Hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017 do Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 5/7 đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được của ngành Tài chính trên nhiều lĩnh vực, trong đó, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đạt nhiều bước tiến quan trọng.