Khoản tiền hỗ trợ cước phí vận chuyển tính thuế thế nào?

Khoản tiền hỗ trợ cước phí vận chuyển tính thuế thế nào?
Mới đây, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1712/PVCFC-TCKT của Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau kiến nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ cước phí vận chuyển. Về vấn đề này, ngày 17/1/2016 Tổng cục Thuế có Công văn 208/TCT-DNL  hướng dẫn như sau:

Thực hiện Nghị quyết 19 mới - 2017: Tiếp tục cải cách đạt mức ASEAN 4

Thực hiện Nghị quyết 19 mới - 2017: Tiếp tục cải cách đạt mức ASEAN 4
Ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu (3/2/2017), Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có cuộc họp với Tổng cục Thuế  bàn về kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Điều đó một lần nữa thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế trong việc tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (SXKD) cho doanh nghiệp (DN); hướng đến một môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
Ngày 27/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 334/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán.

Nâng cao vai trò kiểm toán trong tái cơ cấu và định giá doanh nghiệp

Nâng cao vai trò kiểm toán trong tái cơ cấu và định giá doanh nghiệp
Theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, việc định giá doanh nghiệp (DN) và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị DN cổ phần hóa của các đơn vị còn thiếu chính xác, chưa phù hợp với quy định hiện hành, làm giảm giá trị tài sản được định giá...

Hoàn thiện chính sách về nợ công

Hoàn thiện chính sách về nợ công
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Luật Quản lý nợ công với nhiều nội dung quan trọng như: chương trình, kế hoạch quản lý nợ công, công tác quản lý rủi ro, giám sát an toàn nợ công...